Teise taseme omanik omab baasteadmistest rohkem teadmisi ja kogemusi ning oskab matkal anda esmaabi väiksemate vigastuste korral.

 Nõuded:

 • Oskan anda esmaabi kriimustuste ja lõigete korral.
 • Tean, kuidas toimetada villide ja väänamiste korral.
 • Tunnen erinevaid matkariideid ja tean kihilise riietuse eeliseid.
 • Tean, kuidas ja millal kasutada hädakutsungeid.
 • Tean erinevaid lõkketüüpe ja nende eeliseid sõltuvalt kasutuseesmärgist ning ilmastikutingimustest.
 • Oskan looduses nähtavaid objekte näidata kaardil.
 • Oskan liikuda kaardil tähistatud trassi järgi ja kompassi abil otse läbi metsa või üle avamaa.
 • Oskan määrata põhjasuuna ka ilma kompassita (k.a. öösel).
 • Oskan oma isikliku matkavarustuse eest hoolitseda.
 • Oskan leida sobiva ööbimiskoha ja püstitada telgi.
 • Tean kui palju aega kulub mul matkates keskmiselt 1 km läbimiseks.
 • Tean, millist ühisvarustust on matkal vaja.
 • Olen valmistanud matkatoidu nii matkapõletil kui lõkkeasemel.
 • Olen matkagrupi aktiivne liige ja matkakaaslaste suhtes tähelepanelik.
 • Olen juhtinud matka osa.
 • Olen osalenud vähemalt kolmel ööbimisega matkal.