Kolmanda taseme omanik omab süvendatud teadmisi matkamisest ning oskab metsas turvaliselt ööbida ja süüa valmistada.

Nõuded:

  • Tean võimalikke ohte matkal ja kuidas neid vältida. Oskan hoolitseda salga esmaabivarustuse eest ja vajadusel seda kasutada.
  • Tean, millised on minu salgaliikmete võimed (tugevused-nõrkused).
  • Tean kõike „igameheõigusest“.
  • Oskan kasutada skaudi teemärke.
  • Tean, kuidas liikuda erinevatel maastikel (võsa, soo jms).
  • Oskan ehitada ööbimiseks varjualust.
  • Olen kasutanud erinevaid viise veekogu ületamiseks.
  • Oskan ka tundmatus kohas leida oma asukoha kaardil.
  • Oskan kaardi abil matkarada planeerida ja planeeritud rada järgida.
  • Tean kompassi ja teiste navigeerimisvahendite omapärasid ja piiranguid.
  • Tunnen erinevaid telke ja oskan neid kasutada ning hooldada.
  • Olen valmistanud lõkkel matkatoidu kasutades alternatiivseid vahendeid ja minimaalselt nõusid.
  • Olen vähemalt ühel matkal kirjutanud matkapäeviku.
  • Oskan hinnata kui palju aega kulub salgal matkatrassi läbimiseks.
  • Olen planeerinud ja juhtinud vähemalt ühe matka.
  • Olen osalenud vähemalt nelja päeva pikkusel matkal.