Neljanda taseme omanik omab põhjalikke teadmisi matka ettevalmistusest, osalemisest ja läbiviimisest. Oskab tunnetada ohte ja ohu korral tegutseda.

Nõuded:

 

  • Oskan koostada kolme päevase matka menüü.
  • Tunnen erinevat matkavarustust (riietest taskunoani) ja nende omadusi ning oskan neid hooldada.
  • Oskan hinnata riske matkal ja seista grupi ohutuse eest.
  • Oskan navigeerida öösel ja halva nähtavuse korral.
  • Oskan hinnata kauguseid maastikul (jõe laius, puu kõrgus).
  • Oman vähemalt esmaabi skaudioskuse 2. taset.
  • Oskan arvestada erinevate võimetega matkajate liikumiskiirusega erinevatel maastikel.
  • Olen matkanud Eestist erinevas looduses.
  • Olen iseseisvalt korraldanud ja läbi viinud vähemalt 3 ööbimistega matka.
  • Olen matkal pildistanud metslooma või -lindu.