Teise taseme omanik suudab lisaks esimese taseme oskustele teha enese ja kaaslaste elu välilaagris mõnusaks.

Nõudmised:

 • Oskan oma isikliku laagrivarustuse eest hoolitseda ja vajadusel seda parandada.
 • Tunnen magamiskottide ja -mattide omadusi ning oskan valida laagriks sobiva.
 • Oskan telgile valida parima koha ja oma valikut põhjendada.
 • Tean laagris vajalikku ühisvarustust ning milleks ja kuidas neid kasutatakse.
 • Oskan laagri ühisvarustust pärast laagrit hooldada.
 • Tean, kuidas laagris toitu hoida ja olen lõkkel valmistanud laagritoidu.
 • Oskan rajada ohutu lõkkeaseme ja selle pärast laagrit koristada. Tean, kuidas kustutada lõkkeasemest väljunud tuld.
 • Oskan korraldada laagri pesemiskoha.
 • Tean, kuidas ilmastik võib laagri tegevusi mõjutada ja kuidas selleks valmistuda.
 • Olen paigaldanud koormakattest varjualuse.
 • Oskan ohutult kasutada, hooldada ja hoiustada saagi, kirvest ja teisi laagris kasutatavaid tööriistu.
 • Olen ehitanud mõne laagrielu mugavamaks tegeva laagriehitise (söögilaud, tool).
 • Tean, kuidas puhastada ja ravida kriimustusi, haavu ja põletusi.
 • Tean „igameheõigust“ ja oskan laagris tegutseda loodust ja kaaslasi säästvalt.
 • Olen laagris aktiivne meeskonnaliige.
 • Tean peast vähemalt kolme lõkkelaulu ja olen koos salgaga teinud lõkkenalja.
 • Olen osalenud lisaks I taseme laagritele veel vähemalt kolmes laagris, millest üks oli vähemalt nelja päevane telklaager.