Kolmanda taseme omanik omab lisaks eelnevale teadmisi kohaliku üksuse laagri korraldamiseks.

Nõudmised:

 • Oskan selgitada, mille järgi valida laagrisse sobilik telk ja oskan telki püstitada nii, et see peab vastu ka tugevale tuulele ja vihmale.
 • Tean, kuidas laagris ohutult toitu hoida ja valmistada.
 • Oskan koos salgaga planeerida tasakaalus laagrimenüü.
 • Olen kasutanud vähemalt kahte erinevat laagriköögi lahendust (lõke, põleti, katel).
 • Oskan planeerida menüü ja osta vajalikud toiduained nädalavahetuse laagriks.
 • Saan aru jäätmete käitlemise vajalikkusest laagris.
 • Oskan laagri pidamiseks valida sobiliku koha.
 • Oskan planeerida hea laagriala ja oma valikuid põhjendada.
 • Oskan jälgida ilma ja olla valmis ilma muutumiseks.
 • Oskan leida informatsiooni laagripaiga ja selle ümbruskonna kohta.
 • Tean, kuidas selgitada, kas vesi kõlbab suplemiseks ja/või joogiks.
 • Tean, kuidas planeerida laagri programmi.
 • Tean, milliseid ohutusvahendeid laagris kasutada tuleb.
 • Oskan oma kaaslastele rääkida laagriga kaasnevatest ohtudest.
 • Oskan laagris oma üksuse eest vastutav olla.
 • Olen olnud laagris erinevate ilmaoludega.
 • Olen osalenud enam kui 4 päevases laagris ning vähemalt 3 päevases kerglaagris (kogu varustus on kaasa toodud seljakotis).
 • Olen abistanud vähemalt 2 laagri korraldamisel.