Neljanda taseme omanik suudab korraldada suurema laagri, tagada osalejate turvalisuse ja planeerida tegevused.

Nõudmised:

 • Suudan püstitada telgi, mille ehitusega ma pole tuttav.
 • Oskan valida sobivat kohta laagriplatsiks.
 • Oskan organiseerida erinevaid transpordivõimalusi.
 • Tean, kuidas planeerida kõigi osalejate vajadustele vastav ja huvitav laagri programm.
 • Tean, kuidas planeerida varutegevusi halva ilma jms korral.
 • Oskan tagada ohutusnõuete järgimist vähendamata laagrielamust.
 • Oskan looduse tasakaalu häirimata looduses aktiivselt aega veeta.
 • Tean, kuidas otsida laagrile soodustusi ja toetajaid.
 • Tean, kuidas leida ja kasutada laagri programmis kohalikke vaatamisväärsusi.
 • Oskan planeerida laagri eelarvet.
 • Olen tutvunud laagrite korraldamisega seotud ESÜ juhendite ja abimaterjalidega ning EV seadustega.
 • Olen läbinud kursuse ja oman „Laagrijuhataja“ osakutse tunnistust.
 • Oskan koostada laagri riskianalüüsi.
 • Olen veetnud vähemalt 20 ööd erinevates laagrites.
 • Olen osalenud mõne suurema laagri eel- ja järellaagris.
 • Olen osalenud rahvusvahelises laagris.
 • Olen planeerinud ja läbi viinud (juhtinud) vähemalt kaheöölise üksuselaagri ja osalenud maleva või ESÜ laagri korraldamisel.