Seiklusteks nimetatakse kõiki tegevusi, millega skaudid tegelevad. Seiklustega saavad skaudid tõestada, et nad on programmis seatud eesmärgid täitnud või liikumas selle poole.

Ühe suurema seiklusega võib täita ka mitu eesmärki. Ühe seikluse raames võivad salgaliikmed saavutada ka erinevaid eesmärke. Seikluse läbimisel võidakse täita ka planeeritust erinev eesmärk või võib juhtuda et eesmärk jääb täitmata.
Iga salga liige võib seiklusteks ideesid pakkuda, lõplik seiklus valitakse välja salgaga koos, arvestades seda et seiklus aitaks täita veel saavutamata eesmärke.
Iga seiklus algab planeerimisest - millal toimub väljasõit, kes võtab kaasa kompassi, kui palju küpsiseid on vaja osta jne. Iga seiklus lõppeb tagasivaatega - mis oli hästi, mida oleks saanud paremini, kas seatud või mõni muu eesmärk sai täidetud jm.
Üks seiklus võib kesta nädalaid aga teine vaid ühe koonduse. Käesoleva lehe pöördele märgi iga täidetud eesmärgi juurde täitmise kuupäev ja paar märksõna seikluse meenutamiseks.

Seiklusteks ideid ammutada saab seikluste andmebaasist. Jaga oma lahedaid mõtteid seikluste andmebaasi uusi mõtteid lisades.