Peamised strateegilised partnerid ja rahastajad:

 

 

 

 

 

 

 

 Sponsorid ja toetajad:


  

Advokaadibüroo Triniti on Eesti Skautide Ühingu pikajaline annetaja, tänu kellele on oleme saanud toetada noori ning kutsuda ellu uusi projekte.

 

  

 

Matkasport on Eesti Skautide Ühingu pikaajaline sponsor, kes aitab täita auhinnakotte ning toetab noori matkaselle varustuse soetamisel.

  

 

 

 

 ERNA Matkale annab rattad alla Nissan Eesti

 

 

 

  

 

 

ERNA Matka matkakaardid trükib DIGRA

 

 

 

 

 

 

ERNA Matka pikaajaline tegevuspunkti (miiniväli) läbiviija. 

 

 

 

 

 

ERNA Matka vastutegevuse eest hoolitseb Kaitseliidu Tallinna Malev

 

 

 

 

Saint-Gobain Ehitustooted AS aitasid kaasa Tallinna Skaudimaja valmimisele ja täitsid Eesti Skautide Ühingu Suurlaagri Seiklusratas kingikotte.

 

 

 

 

 

 

FOB Solutions on koolituste läbiviimiseks lahkesti kasutada andnud oma hubaseid ruume. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostööpartnerid: