25.-27.november 2016 toimus esimest korda Noortekogu, mis oli suunatud vanemskautidele ja ränduritele. Üritus leidis aset hubases Vanaõue puhkekeskuses, Viljandimaal. Noortekogul osales 20 noort.

 Esimesel õhtul oli külas improtrupp Kogu Moos, kellega koos mängiti erinevaid tutvumismänge ja tehti läbi loovust ja koostööd arendavaid ülesandeid.
Teisel päeval toimusid paralleelselt erinevad töötoad ning ajurünnakud, mille raames koguti kokku noorte ettepanekud ja ideed, mis võetakse arvesse organisatsiooni tuleviku kujundamisel. Töötubades käsitleti mitmeid teemasid, näiteks kuidas jõuda noorteni, Scouting ABC ning vahetati mõtteid ränduriprogrammi uuenduse osas. Mitmeid töötube viisid läbi ESÜ juhatuse liikmed. Ajurünnakutes keskenduti teemadele kuidas ESÜ üritusi huvitavamaks muuta, mida noored veel ESÜ teha sooviksid ning millise sisuga ja millistes kanalites võiks ESÜ esindatud olla. Lisaks toimus laupäeval mini-matk, mille võitsid Tuulemetsa üksuse noored. Õhtul toimus Ökoskaudi Sander Lillemäe juhtimisel küünlavalguses lõkkeõhtu, kus "Ging Gang Coolie" puhul läks tõsiseks võistulaulmiseks.
Viimasel päeval toimus noorte poolt soovitud kokanduskoolitus, mille käigus said kõik osalejad endale meelepärase munatoidu retsepti alusel hommikusööki valmistada. Kokanduskoolitust viis läbi kokk ning Tuulemetsa üksuse juht Marju Riiel. Peale kokanduskoolituse arutleti noortega Noortekogu laadse ürituse vajaduse ning arendamisvõimaluste üle. Lähtuvalt arutelust tunnevad noored suurt vajadust kindla vanusegrupi ja erinevaid töötubasid sisaldava ning meeskonnavaimu loomisele suunatud ürituse järgi. Lisaks valiti Noortekogu 2017 korraldusmeeskond, kuhu kuulub 5 noort üle eesti.

Suur aitäh kõikidele osalejatele kaasa rääkimast ja mõtlemast kuidas ESÜt veel paremaks muuta!

Eesti Skautide Ühing tänab korraldusmeeskonda eesotsas  peakorraldaja Katri Pruulmanniga ürituse korraldamise eest!

 

Üritust toetas: