Laupäeval, 10. detsembril, toimus Tuulemetsa skauditoas koolitus uutele vabatahtlikele ja skaudijuhtidele, mis andis hea ülevaate skautluse olemusest ja võimalustest.

Päeva alguses tutvustati osalejatele kuidas viia läbi koondusi ning milliseid meetodeid noortega kasutada. Kogu õppimine toimus läbi tegevuste ning mängude, mis aitas teadmisi paremini kinnistada. Näiteks õpiti milliste meetodite abil on hea salkasid moodustada ning milliseid käelisi tegevusi on hea läbi viia. Peale seda said osalejad rohkem teada teemadel skautluse ajalugu, skautlik meetod, ESÜ vorm ning milliseid märke on võimalik skautluses saada. Lisaks jagati infot noorteprogrammist, mis see on ning kuidas seda ellu viia, ESÜ üritustest ja skautlikest traditsioonidest. Põnevatest teemadest tulid kohale rääkima juhatusest Siim Maripuu ja Kristjan Pomm, ESÜ kontorist Sirje Pool, Tuulemetsa üksusest Marju Riiel, üksusest Matkalised Laura Õigus ning Rakvere Skaudid lipkonnast Andres Lillemägi. Koolitusele kaasati ka kaks ökoskauti - Peeter Paju ja Miron Šois, kes andsid oma soovituse vajalikust matkavarustusest ning kes õpetasid erinevate sõlmede tegemist. Koolituselt ei puudunud ka matkal käik ning õues lõunasöögi tegemine.

Suur aitäh kõikidele osalejatele osalemast ning aktiivselt kaasa tegemast!

 

Üritust toetasid: