18. märtsil toimus Eesti Skautide Ühingu esimene eesti keele õppepäev. Üritusest võttis osa 27 noort, enamasti skaudid ja vanemskaudid, kelle koduseks keeleks on vene keel. Päeva jooksul õpiti skaudi igapäevases kasutuses olevat sõnavara – näiteks matkama, telk, seljakott, kompass jne. Lisaks õpiti ka ennast tutvustama – kes ma olen, kust ma tulen, kaua olen olnud seotud skautlusega ja millises üksuses tegutsen.

18 марта состоялся первый "День эстонского языка ЭСО". В мероприятие приняли участие 27 скаутов и старших скаутов из русскоязычных отрядов. Главная задача в этот день - расширение скаутского словарного запаса (например, использование таких слов, как ходить в поход, палатка, рюкзак, компас и т.п.). Помимо этого скауты постарались представляться, рассказывать о себе и своем отряде на эстонском языке.

 

Õppimismeetodiks oli loomulikult mäng. Sõnavara laiendamiseks kasutati näiteks Aliase põhimõttest loodud mängu. Lisaks sõnavarale said noored ka ennast tutvustades võimaluse teiste ees esineda ja saada seeläbi juurde enesekindlust ja julgust. Päeva ametlik osa lõpetati sõprusringiga ning kõik osalejad said omale mälestuseks eesti keele päeva märgi.

 

В этот день использовался метод обучения ребят с помощью игр. Для того, чтобы расширить кругозор и словарный запас использовались разнообразные игры. Например, была использована вариация игры "ALIAS", где ребята описывали слово на карточке. Помимо этого, скауты учились работать в команде, рассказывать о себе и выступать перед большой аудиторией на эстонском языке. В завершении дня была проведена свечка и вручены памятные значки всем участникам.

Peale ametlikku osa võeti ette väike jalutuskäik lipkond Saturn ruumidesse, kus saab harjutada mäkke ronimist ja mäest alla laskumist. Osalejatelt tuli väga positiivne tagasiside ja kõik sooviksid sarnasel üritusel uuesti osaleda - paljud olid valmis ka ürituse korraldamisele kaasa aitama. Õpitud oskusi saavad noored kasutada juba aprillis toimuval Jüripäeval ning kindlasti on nii keele- kui ka ronimisoskusest kasu suurlaagris.

По окончанию официальной части все участники посетили базу отряда “Сатурн”, где инструкторами отряда была подготовлена развлекательная программа для скаутов. Все смогли почувствовать себя настоящими скалолазами. Ребята, которые приняли участие в мероприятии, очень заинтересовались подобными встречами и в дальнейшем, а также предложили свою помощь в организации "Дня русского языка" и "Дня английского языка". Пополненный словарный запас поможет ребятам чувствовать себя более уверенными на Юрипяйве и Джамбори, которые состоятся в этом году.

 

 

Üritust rahastati Briti Nõukogu projektist „Skaut on hea kodanik“. Ürituse korraldajateks ja läbivijateks olid tugiisikud Jekaterina, Marek ja Karin. Suur tänu info- ja projektikordinaator Nelele, kes aitas üritusel mänge läbi viia.

Мероприятие "День эстонского языка ЭСО" было организовано нашими опорными лицами (Катей, Карин и Мареком) при поддержке проекта Британского Совета "Скаут - хороший гражданин". Выражаем особую благодарность информационному координатору проектов Нэле, которая помогла провести игры для скаутов.

 

 

Pilte üritusest on võimalik näha ESÜ Facebooki lehel - https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=1622075164487845

Фотографии со "Дня эстонского языка ЭСО" можно посмотреть на страничке Facebook - https://www.facebook.com/pg/skaudid/photos/?tab=album&album_id=16220751644