ESÜ XXIII üldkogu koosolek toimus 25.03.2017 Tallinna uues skaudikeskuses.
25 марта 2017 в Таллинне, в новом скаутском центре, состоялось  очередное, XXII заседание Общего собрания ESÜ.

Koosolekul kinnitati ESÜ aastaaaruanne, tuleva aasta tegevuskava ja eelarve ning lisaks 2018. aasta tegevuskava. Päevakorra teisteks olulisteks punktideks oli veel Kodumetsa Sihtasutuse ja Tagametsa laagriala kokkulepe Eesti Gaidide Liiduga ning põhikirjamuudatused.

Samuti toimusid mitmed valimised. Ametisse valiti ESÜ juhatuse uuteks liikmeteks programmijuht Monika Iskül (Okaskannel), seoses ametikohast ülesütlemisega valiti Tuuli Land asemel välissuhete juhiks Sander Lillemäe (Ökoskaudid), Kadri Agu asemel koolitusjuhiks Marju Riiel (Tuulemetsa) ning Karolin Lillemäe asemele suhtlusjuht Liisa Kõrgesaar (üksikliige). Teiseks ametiajaks valiti tagasi majandusjuht Ragnar Luup, aukohtu esimees ja liikmed Mart Felding, Nele Hendrikson ja Kristiina Kongo ning EGL-ESÜ SA juhatuse liikmed Ott Pruulmann ja Ragnar Luup.

Üldkogule järgnenud Tänuõhtul, mis toimus Eesti Loodusmuuseumis, tunnustati mitmeid tublisi skaute, skaudijuhte, vabatahtlike ning toetajaid.       

Aasta skaudijuhi tiitel anti sel aastal üle lipkonna Okaskannel juhile Marianne Jürgensonile.
Eeskujuliku skaudi märgiga tunnustati järgnevaid liikmeid: Birgit Kuuse, Liis Nelis, Mark Aleksander Fischer, Marko Pill ning Harri Kramm.          
Kiituskirjaga tunnustati järgnevaid liikmeid: Tarmo Randes, Valdik Kask, Natali Hanni, Andres Hanni, Anne-Liis Hunt, Marek Kõbu, Taavi Tammekiri, Kristi Vaistla, Katrin Leon, Kerli Kore, Kertu Kore, Andrei Gromov, Ene-Ly Lehtmaa, Mari-Liis Mihkelson, Margo Sall, Andres Lillemägi, Darja Sudelainen-Fedosov, Jaan Silvet ning Maimu Liis Nõmmik.
Rajatäht III järgu märgiga tunnustati järgnevaid liikmeid: Valter Sulin, Rebekka Vainov, Juri Feldman, Marju Riiel, Mihkel Tammaru ning Pjotr Dzjuba.   
Rajatäht II järgu märgiga tunnustati Mart Feldingut ning Sirli Arumäed.
Rajatäht I järgu märgiga tunnustati Mihhail Tinti. 
Nooremskautmasteri nimetusega tunnustati Veeda Kala. 
Skautmasteri väitekirja õiguse said Karolin Lillemäe, Monika Iskül, Deivis Treier ning Küllike Villa. 
Skaudisõbra märgiga tunnustati järgnevaid isikuid ja toetajaid: Kaarli Kool, Argo Mere, Liisa Kõrgesaar, Erkki Pung, advokaadibüroo TRINITI, Vladimir Kosmanenko, Janek Sammul, Merilyn Oolo-Püi ning Taivo Püi.

На собрании был утвержден годовой отчет ESÜ, программа действий и бюджет на текущий год а так же программа действий на 2018 год. Вторым важным пунктом  повестки собрания  так же был договор между Kodumetsa Sihtasutuse Tagametsa laagriala и Eesti Gaidide Liit. А так же изменения в уставе.

В повестке собрания были так же  выборы. Новым членом руководства ESÜ должность программного руководителя была выбрана Monika Iskül (Okaskannel). В связи с повышением в должности Tuuli Land на ее место руководителя по внешним связям был выбран Sander Lillemäe (Ökoskaudid). Вместо Kadri Agu руководителем по обучению была выбрана Marju Riiel (Tuulemetsa), а так же Karolin Lillemäe на должности руководителя по связям с общественностью заменила Liisa KõrgesaarНа второй срок своих должностей были снова выбраны заведующий хозяйственной частъю Ragnar Luup, председателъ Суда Чести и его члены Mart Felding, Nele Hendrikson и Kristiina Kongo а так же члены правления EGL-ESÜ SA Ott Pruulmann и Ragnar Luup.

На последующем после Общего собрания Вечере Благодарности , который проходил в Eesti Loodusmuuseum, были отмечены многие замечательные скауты, скаутские руководители и меценаты.

Титул Aasta skaudijuht  в этом году был вручен руководителю отрядя Okaskannel Marianne Jürgenson. 
Значком Eeskujulik Skaut были отмечены Birgit Kuuse, Liis Nelis, Mark Aleksander Fischer, Marko Pill и Harri Kramm.
Благодарственными грамотами были отмечены Tarmo Randes, Valdik Kask, Natali Hanni, Andres Hanni, Anne-Liis Hunt, Marek Kõbu, Taavi Tammekiri, Kristi Vaistla, Katrin Leon, Kerli Kore, Kertu Kore, Andrei Gromov, Ene-Ly Lehtmaa, Mari-Liis Mihkelson, Margo Sall, Andres Lillemägi, Darja Sudelainen- Fedosov, Jaan Silvet ning Maimu Liis Nõmmik. 
Значком Rajatäht III были отмечены Valter Sulin, Revekka Vainov, Juri Feldman, Marju Riiel, Mihkel Tammaru и Pjotr Dzjuba. 
Значком Rajatäht II были отмечены Mart Feldingut и Sirli Arumäed
Значком Rajatäht I был отмечен Mihhail Tint
Титулом Nooremskautmasteri была отмечена Veeda Kala
Правом носить звание Skautmaster были удостоены Karolin Lillemäe, Monika Iskül, Deivis Treier и Küllike Villa. 

Значком Skaudisõber были отмечены Kaarli Kool, Argo Mere, Liisa Kõrgesaar, Erkki Pung, Advokaadibüroo Triniti, Vladimir Kosmanenko, Janek Sammul, Merilyn Oolo-Püi ning Taivo Püi. 


Suur aitäh kõigile vabatahtlikele, kes ESÜ Tänuõhtu ja Üldkogu toimumise jaoks oma hindamatu panuse andsid! Soovime tänada ka häid koostööpartnereid: Eesti Loodusmuuseum, Karl Pütsep, AS Veskaru, Toitla.