Käimas on taas „Mõtetest tegudeni“ projektikonkurss. Taotluse esitamise tähtaeg on 01.05.2017 ning selle aasta teema on "Skaudid meie kogukonnas". Projektikonkursist osa võtma on oodatud kõik ESÜ üksused, kus noored kirjutaksid ise projekti koos juhi abiga. 

Taotlused jagame kahte vooru:

1) projektid, mis aitavad kaasa üksuse/maleva tegevusele (nt varustus, sümboolika, koolitused, ruumi üürimised jms);
2) projektid, kus soovitakse minna välismaale skautide laagrisse. Välissõitude puhul tuleks arvestada, et toetussumma on 25€/inimene kogu välismaa reisi vältel.

Toetuse hindamise kriteeriumiteks on kasulikkus üksusele, aktiivsete liikmete arv üksustes ning eelnevatel aastatel esitatud õigeaegsed aruanded.

Projektikonkursil saavad osaleda nii kohalikud üksused, lipkonnad kui ka piirkondlikud malevad. Projekt ja sellega seotud kulutused peavad toimuma 2017. aasta jooksul ning projekti lõppedes tuleb ESÜ juhatusele esitada kirjalik aruanne hiljemalt kahe kuu jooksul peale projekti lõppu, kuid mitte hiljem kui 30.11.2017.

Taotlusvorm on leitav ESÜ veebilehelt (LINK).