Seekordne ESÜ juhatuse koosolek toimus veidi teistmoodi – kui tavaliselt osalevad juhatuse koosolekul ka peaskaut Kristjan Pomm ning vähemalt üks büroo töötaja, siis 25.-27.08.2017 toimunud koosolekuks kogunesid juhuste kokkulangemise tõttu Saaremaale vaid juhatuse liikmed.

Pea kolmepäevane koosviibimine võimaldas lisaks koosolekuteemade väga põhjalikule arutamisele ka õhtust vaba aega meeskonnatunde suurendamiseks ning aruannete ja taotluste perioodi eel nii vajaliku motivatsiooni kogumiseks. Vaikse lõkkeõhtuga mererannas tähtistati ka Muinastulede ööd.

Peamised teemad, mida koosolekul arutati olid: juhatuse liikmete 2017. aasta eesmärgid ja nende täitumine, ees ootavad ESÜ ja välisüritused, WOSMi Maailmakonverentsilt saadud info, ESÜ eelarve, Nõupäevad, sh Nõupäevade täpsem korraldus ja detailne kava, ning Uute vabatahtlike koolitus.

Samuti põrgatati omavahel mõtteid Tallinna Skaudikeskuse, uue arengukava koostamise, ESÜ partnerlussuhete, sh toetajate hoidmise ja arendamise, ning Maailmajamboree osas. Kokkuvõtteid tehti ka suvel toimunud suurlaagrist Seiklusratas. Koosoleku käigus kaardistati ära ka kõikide juhatuse liikmete meeskonnad, et toetada uute inimeste kaasamist erinevate meeskondade töösse.

Kuigi Nõupäevadele organisatsiooni arenguküsimusi koguneb arutama pea terve juhatus, siis järgmine plaaniline juhatuse koosolek toimub 21.09.2017 ESÜ kontoris.