Skautlemise Meistriklassi esimesed õppepäevad on edukalt möödas ja meie meistritel on jäänud vaid 2 kohtumist. Meistriklassi osalejad on kõik väga erineva taseme, tausta ja huvidega. Paljud on juba kogemustega skaudijuhid, teised alles alustavad või skautlusesse tagasi tulnud algajad. Tulevaste meistrite hulgas on ka omajagu aktiivseid vanemskaute.

Esimene õppepäev oli suures osas sissejuhatav ning alustalasid meeldetuletav kohtumine, samas uuemate osalejate jaoks ka kindlasti väga informatiivne. Sel korral anti ülevaade skautlusest, selle eesmärgist ning põhimõtetest. Räägiti, mis on salk, kuida seda moodustada, millised on vanuselised eripärad ning milline võiks olla ühe salga sümboolika.

Teist õppepäeva alustati skauditõotusest rääkimisega. Selgitati, mida see tähendab, millest tuleb ja milline on ka alternatiivne tõotus. Järgnevalt räägiti põhjalikult, millised probleemid võivad salkades ette tulla, kuidas neid lahendada ning harjutati see kõik ka praktiliselt läbi. Meistriklassi eelkäija, Salga- ja skaudijuhtide kooli, looja Maimu andis väga põhjaliku ülevaate programmist, seiklustest ja järkudest ning seejärel selgitati, mis asi on skaudioskus, millised on ESÜs välja töötatud ja kuidas neid saab.

Alates kolmandast kohtumiskorrast ei ole tulevased skautlemise meistrid enam kuulaja rollis, vaid juba lektori kingades.

 

Edukat lõpuspurti meistritele!