Kas sa teadsid, et ...
... skautide maailmaorganisatsioonis (WOSM) on kokku 6 regiooni ja Eesti Skautide Ühing kuulub Euroopa regiooni?
... Euroopas on 1,7 miljonit skauti 40 riigist?
... Euroopa regiooni kõrgeim võim on Euroopa skautide konverents, mis toimub iga kolme aasa tagant?

Eile, 22. juunil, lõppes WOSMi Euroopa regiooni 22. konverents, mis toimus Norras Oslo lähedal. Samal ajal toimus ka gaidide maailmaorganisatsiooni Euroopa regiooni konverents ja koos leiti aega ka ühise konverentsi jaoks. Viie pingelise konverentsipäeva ajal valiti Euroopa regiooni uued komitee liikmed, vaadati üle põhikiri ja tehti vajalikud muudatused ning kinnitati järgmise kolme aasta plaan.

WOSMi Euroopa komiteesse kuulub 6 liiget ja järgmise kolme aasta jooksul langeb vastutusrikas ülesanne Euroopa skautlust juhtida järgmistele skautidele Euroopast: komitee esimeees Kevin Camilleri Maltalt, aseesimees Lars Kramm Saksamaalt, Chip Veerle Haverhals Belgiast, Nicolò Pranzini Itaaliast, Hulda Sólrun Goðmundsdóttiri Islandilt ja Julijana Daskalovi Makedooniast. Jõudu ja jaksu uutele komitee liikmetele!

Eesti Skautide Ühingu delegaadid Norras olid juhatuse esimees Siim Maripuu ja välissuhete juht Tuuli Land.

***
"I can promise you that a young person who joins a Scouting programme will be a better spouse, a better parent, a better employee, a better employer, and better prepared to give back to their community."

Scott Teare, Secretary General WOSM, 17/06/2016 Oslo, Norway