Uudised - Eesti Skautide Ühing

See oli veebruaris, kui võtsime vastu otsuse, et meie kogenud skaudijuhid, kes iganädalaselt noortega tegelevad, omavad piisaval määral praktilist ja teoreetilist pagasit, olles seega piisavalt kompetentsed, et võiksid kaaluda noorsootöötaja kutse taotlemist. Noorsootöötaja kutse omistamine näitab inimese pädevust noortega töötamisel, tema kogemustepagasi suurust ja tegevuse mõtestatust, olles seega laiemalt tuntud kvaliteedinäitaja. Viimasel ajal on märgata, et kohalikud omavalitsused ja teised rahastajad liiguvad suunas, kus toetuse määramisel võib saada otsustavaks meie võimekus noortega tegelejate pädevust tõendada. Noorsootöötaja kutse on selleks sobivaim, tõendades riiklikul tasandil ära skaudijuhi vastavuse kutsestandarile, lisaks hõlmab see ka laagrikasvataja kutset, mis on meil skaudijuhtidena teadupärast vajalik suurlaagrite läbiviimiseks. 

Jüripäeva laager toimus 26.-28. aprill 2019 Haapsalus ning korraldajaks oli sel korral ESÜ kontor. Staabis oli lisaks Karinile, Sirjele ja Nelele ka Margo Sall (Rakvere) ja Sofija Fišer (Narva Meriskaudid). Jüripäeva teemaks oli koostöö ja eesmärgiks oli korraldada üpris kindlates raamides olev üritus veidi teisiti või mõne vimkaga. Laagrist võttis osa 330 inimest.

AGO.. misasi?

Agora on igal aastal toimuv ränduritele suunatud üritus, mida korraldatakse põhimõttel rändurilt-rändurile. Agoral kasutatakse skautlikku meetodit, et arutada probleeme, mida noored oluliseks peavad ning neile ka arutelude käigus lahendusi otsida. Agora on kokkusaamise koht, kus ristuvad erinevate inimeste unistused, tunded, mured ja kogemused. Seal saab neid jagada, üksteist inspireerida, diskussioone arendada, õppida ja õpetada. Agora on mõeldud noortele inimestele uue motivatsiooni andmiseks ning nende ränduritee suunamiseks. ESÜ poolt osales üritusel Svea ja Kristina lipkonnast Ilves.

23. märtsil 2019 toimus Tallinna Skaudimajas ESÜ XXV üldkogu koosolek, kuhu kogunes kokku veidi üle 50 skaudijuhi. Päevakorras vaadati üle ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne ning revisjonikomisjoni aruanne, võeti vastu muudatused põhikirja ja erijuhendite osas, kinnitati 2019. aasta eelarve ning 2019. ja 2020. aasta ürituste kava. Lisaks võeti vastu otsus tõsta ESÜ liikmemaks 2020 majandusaastast 15 eurole

Toimusid ka mitmed valimised. Seoses ametiaja täitumisega valida haldusjuhiks teiseks ametiajaks Marianne Kask (Okaskannel) ning personalijuhiks Katri Pruulmann (TSGM). Lastekaitse usaldusdisikuteks valiti Kristiina Kongo (LSM) ning Sirje Pool (Tormilind). Revisjonikomisjoni liikmena jätkas Jekatrina Beljatskaja (Kaljukassid) ning Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutuse juhatuse liikmetena Ott Pruulmann (TSGM) ja Ragnar Luup (üksikliige).

 

Möödunud nädala pühapäeval, 3. märtsil sai alguse uus koolitussari „Inspiratsioon“, mille eesmärgiks on pakkuda juhtidele isiklikuks arenguks ja motivatsiooni säilitamiseks vajalikku tuge. Koolitussari on mõeldud eelkõige just täisealistele juhtidele ning käsitletavate teemade osas tuginesime 2018. aasta kevadel läbiviidud koolitusvajaduste uuringus väljatoodule.

9.-10.veebruaril 2019 toimus esmakordselt Vääna külas öine talvematk nimega Ellujäämismatk. Matka start ja finiš olid Vääna Seltsimajas. Ellujäämismatk oli suunatud skautidele alates vanemskaudieast. Matkal sai nautida vihmast Eesti talve ja pilvist ilma, mis tegi nähtavuse lühikeseks. Osalejad läbisid matka kuues meeskonnas, milles oli kolm kuni viis liiget. Matka keskmine pikkus oli 48,5 km. Matk algas laupäeval kell 20:00 õhtusöögiga ja kell 21:00 alustasid esimesed meeskonnad matka läbimist. Viimane meeskond lõpetas pühapäeval kell 12:00, kolm tundi hiljem planeeritust. Kui kõik meeskonnad olid finišeerunud ja hommikusöögi söönud algas võitja autasustamine. 

Natukene ka esimese koha pälvinud meeskonna Vanad Tarvad muljeid ürituselt: