Uudised - Eesti Skautide Ühing

23. märtsil 2019 toimus Tallinna Skaudimajas ESÜ XXV üldkogu koosolek, kuhu kogunes kokku veidi üle 50 skaudijuhi. Päevakorras vaadati üle ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne ning revisjonikomisjoni aruanne, võeti vastu muudatused põhikirja ja erijuhendite osas, kinnitati 2019. aasta eelarve ning 2019. ja 2020. aasta ürituste kava. Lisaks võeti vastu otsus tõsta ESÜ liikmemaks 2020 majandusaastast 15 eurole

Toimusid ka mitmed valimised. Seoses ametiaja täitumisega valida haldusjuhiks teiseks ametiajaks Marianne Kask (Okaskannel) ning personalijuhiks Katri Pruulmann (TSGM). Lastekaitse usaldusdisikuteks valiti Kristiina Kongo (LSM) ning Sirje Pool (Tormilind). Revisjonikomisjoni liikmena jätkas Jekatrina Beljatskaja (Kaljukassid) ning Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutuse juhatuse liikmetena Ott Pruulmann (TSGM) ja Ragnar Luup (üksikliige).

 

Möödunud nädala pühapäeval, 3. märtsil sai alguse uus koolitussari „Inspiratsioon“, mille eesmärgiks on pakkuda juhtidele isiklikuks arenguks ja motivatsiooni säilitamiseks vajalikku tuge. Koolitussari on mõeldud eelkõige just täisealistele juhtidele ning käsitletavate teemade osas tuginesime 2018. aasta kevadel läbiviidud koolitusvajaduste uuringus väljatoodule.

9.-10.veebruaril 2019 toimus esmakordselt Vääna külas öine talvematk nimega Ellujäämismatk. Matka start ja finiš olid Vääna Seltsimajas. Ellujäämismatk oli suunatud skautidele alates vanemskaudieast. Matkal sai nautida vihmast Eesti talve ja pilvist ilma, mis tegi nähtavuse lühikeseks. Osalejad läbisid matka kuues meeskonnas, milles oli kolm kuni viis liiget. Matka keskmine pikkus oli 48,5 km. Matk algas laupäeval kell 20:00 õhtusöögiga ja kell 21:00 alustasid esimesed meeskonnad matka läbimist. Viimane meeskond lõpetas pühapäeval kell 12:00, kolm tundi hiljem planeeritust. Kui kõik meeskonnad olid finišeerunud ja hommikusöögi söönud algas võitja autasustamine. 

Natukene ka esimese koha pälvinud meeskonna Vanad Tarvad muljeid ürituselt:

ESÜ alustab uut aastat uue koolitus sarjaga, mis kannab koondnime nime „Inspiratsioon“. Tegu on täisealistele juhtidele suunatud koolitustega, mille eesmärgiks on pakkuda just seda, milleks juhid ise on soovi avaldanud. Teame ju kõik isegi, kui raske on vahel säilitada tasakaalu (vabatahtliku)töö, perekonna ja oma hobide vahel, kuidas ühel hetkel oleme energiast pakatamas ja järgmisel leiame end kokkukukkumise äärel olevat.

Anname teada, et selleaastane vormipluuside tellimine toimub 01.-15.02.2019. Tellimused palume esitada ESÜ kodulehe kaudu: https://www.skaut.ee/et/vormide-tellimine. Tellimuses vali palun omale vastav vormi suurus. Kui üksi etteantud suurus ei sobi, saad valida ka rea "erimõõt". NB! Sel juhul märgi palun kindlasti eraldi "erimõõdu" lahtrisse nii oma rinna-, vöö- kui puusaümbermõõt!

Head skaudijuhid! Kätte on jõudmas edutuste aeg. Ootame teie edutusesildisi kuni 01.02.2019, et kõik eelmisel aastal tublid olnud hundud, skaudid, vanemskaudid, rändurid ja juhid saaksid kätte väljateenitud tunnustuse. Edutusi saab teha ka skaudisõpradele ning kui tead tublit (naaber)üksuse juhti, kes on samuti tunnuste vääriline, siis palun tee tema kohta ka edutuse ettepanek. Hundude ja skautide edutused antakse üle Jüripäeval, skaudijuhtide ja täiskasvanud liikmete omad Tänuõhtul.