Juuni esimeseks nädalavahetuseks lendas Eestisse üle 60 skaudi 27st erinevast Euroopa riigist, et saada inspiratsiooni, teadmisi efektiivsetest kommunikatsiooni meetodidest ning õppida üksteise edulugudest.

PRESSITEADE: Noorteühingutest oskab eestlane enim nimetada skaute
24.05.2018
 
Kantar Emori läbi viidud uuringu tulemus näitab, et eestlased oskavad noorteorganisatsioonide hulgast enim nimetada Eesti skaudiorganisatsiooni, millele järgnevad kodutütarde ja noorkotkaste organisatsioonid. Noorteühingute tuntus üldisemalt on küsitletute hulgas aga küllaltki madal.

Tagametsa jahilossi laagrialadel koolitati möödunud nädalavahetusel 18.-20.05.2018 Metsalaagri koolitusel taaskord välja kümmekond vabatahtlikku skauti. Kokkutulnud said heita pilgu skaudielu maailma ning mitmed kohaolnud said omale kaela ka esimese, vabatahtliku kaelaräti.

27.-29. aprillil kogunesid skaudid Narva linna, et tähistada välishooaja algust ja kaitsepühaku Püha Jüri päeva. Traditsioonilisest Jüripäeva laagrist võttis osa 18 ESÜ üksust ning lisaks skaudiüksus Peterburist.

11.-15.04.2018 osales Okaskannel lipkonna vanemskaut Jane-Ly Tammekivi Agoral. Agora on hariv üritus, kus eriline rõhk on suunatud noortele ning kus kasutatakse „noortelt noortele” meetodit. Üritusel vaadeldakse tänapäeva ühiskonnas noorte jaoks olulisi teemasid ning küsimusi, millele leitakse vastused arutelude ja koostööde käigus. See on koht ideede jagamiseks ning õppimiseks üksteistelt.

16.04.2018 läbisid kolm Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi 11. klassi noormeest Karlo, Merino-Sten ja Evert-Aron oma Kogukonnapraktika Eesti Skautide Ühingus. Praktika eesmärgiks oli valmis teha ja läbi viia matkamäng, mille testgrupiks olid Mart Reiniku Kooli 7a klassi õpilased. Matk koosnes kuuest punktist ja kestis umbes 1 tund. Oli väga vahva.