Uudised - Eesti Skautide Ühing

Tagametsa jahilossi laagrialadel koolitati möödunud nädalavahetusel 18.-20.05.2018 Metsalaagri koolitusel taaskord välja kümmekond vabatahtlikku skauti. Kokkutulnud said heita pilgu skaudielu maailma ning mitmed kohaolnud said omale kaela ka esimese, vabatahtliku kaelaräti.

27.-29. aprillil kogunesid skaudid Narva linna, et tähistada välishooaja algust ja kaitsepühaku Püha Jüri päeva. Traditsioonilisest Jüripäeva laagrist võttis osa 18 ESÜ üksust ning lisaks skaudiüksus Peterburist.

11.-15.04.2018 osales Okaskannel lipkonna vanemskaut Jane-Ly Tammekivi Agoral. Agora on hariv üritus, kus eriline rõhk on suunatud noortele ning kus kasutatakse „noortelt noortele” meetodit. Üritusel vaadeldakse tänapäeva ühiskonnas noorte jaoks olulisi teemasid ning küsimusi, millele leitakse vastused arutelude ja koostööde käigus. See on koht ideede jagamiseks ning õppimiseks üksteistelt.

16.04.2018 läbisid kolm Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi 11. klassi noormeest Karlo, Merino-Sten ja Evert-Aron oma Kogukonnapraktika Eesti Skautide Ühingus. Praktika eesmärgiks oli valmis teha ja läbi viia matkamäng, mille testgrupiks olid Mart Reiniku Kooli 7a klassi õpilased. Matk koosnes kuuest punktist ja kestis umbes 1 tund. Oli väga vahva.

07.04.2018 toimus Tallinna Skaudimajas Rävälä Skautide Maleva Lõkkevana koolitus. Koolituse käigus õpiti, kuidas panna kokku lõkkeõhtu kava, kuidas valida lõkkelaule, kuidas laulu juhtida ning kuidas teha toredaid hüüde. Koolituse käigus loodi otseühendus Kanadaga, Eric Tiiseriga, kes rääkis lõkke maagiast ja pilkupüüdvast lõkke süütamisest. Videosalvestust välisühendusest näeb SIIN.

2018. aasta üldkogu koosolekut 24. märtsil võõrustas taas meie Tallinna Skaudimaja, kuhu seekord kogunes koos Skautmasterite Kogu koosolekul osalenutega väga toredalt suur hulk skaudijuhte – ligi 70 inimest. Lisaks korralistele punktidele oli seekord üldkogu päevakorras ettepanek edutuste ja aunimetuste erijuhendi muutmiseks nooremskautmasteri nimetuse omistamise osas. Üldkogu protokolli koos lisadega saadame peagi ka juhtide listi. ESÜ uuteks juhatuse liikmeteks valiti Ene-Ly Lehtmaa (Tuulemetsa) ning Meelis Kalme (mitteliige). Juhatuse esimehe ametis jätkab Siim Maripuu (TSGM). ESÜ revisjonikomisjoni esimeheks sai Kristi Traks (Tormilind) ja uueks revisjonikomisjoni liikmeks Jüri Ehandi (Tormilind) ning Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu nõukogu liikmeks Mikk Leedjärv (üksikliige). Suur tänu siinkohal veelkord ametist lahkunud Marju Riielile ja Liisa Kõrgesaarele juhatuse töösse panustamise eest ning Elika Lassile pika panuse eest ESÜ revisjonikomisjoni töös!