Uudised - Eesti Skautide Ühing

2018. aasta üldkogu koosolekut 24. märtsil võõrustas taas meie Tallinna Skaudimaja, kuhu seekord kogunes koos Skautmasterite Kogu koosolekul osalenutega väga toredalt suur hulk skaudijuhte – ligi 70 inimest. Lisaks korralistele punktidele oli seekord üldkogu päevakorras ettepanek edutuste ja aunimetuste erijuhendi muutmiseks nooremskautmasteri nimetuse omistamise osas. Üldkogu protokolli koos lisadega saadame peagi ka juhtide listi. ESÜ uuteks juhatuse liikmeteks valiti Ene-Ly Lehtmaa (Tuulemetsa) ning Meelis Kalme (mitteliige). Juhatuse esimehe ametis jätkab Siim Maripuu (TSGM). ESÜ revisjonikomisjoni esimeheks sai Kristi Traks (Tormilind) ja uueks revisjonikomisjoni liikmeks Jüri Ehandi (Tormilind) ning Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu nõukogu liikmeks Mikk Leedjärv (üksikliige). Suur tänu siinkohal veelkord ametist lahkunud Marju Riielile ja Liisa Kõrgesaarele juhatuse töösse panustamise eest ning Elika Lassile pika panuse eest ESÜ revisjonikomisjoni töös! 

22.-26.02.2018 toimus Lõuna-Koreas World Youth Camp, kuhu kogunes noori üle terve maailma. Eestit esindasid Riina Torim (Kaljurebane) ja Ann Valdi (Okaskannel). 

Head skaudijuhid! Käimas on „Mõtetest tegudeni“ projektikonkurss. Taotluse esitamise tähtaeg on 31.03.2018. Selle aasta teema on "Skaudid - kogukondliku elu edendajad". Projektikonkursist osa võtma on oodatud kõik ESÜ üksused, kus noored kirjutaksid ise projekti koos juhi abiga. Taotlusvormi leiad siit.  

PALJU ÕNNE, ARMAS EESTI! Eesti skautide kingitus Eesti 100. aastapäevaks on 100 head mõtet ning soovi meie riigile ja rahvale ning kollaaž 100 skaudiga, kel kaelas sinimustvalged kaelarätid ning südames uhkus ja rõõm kodumaa üle.

Seekordsed Talimängud leidsid aset 9.-11.02.2018 Virtuse spordikeskuses Jõgeval. Reede õhtu algas hoogsalt lõkkeõhtu ja vahvate mängudega. Iga lipkond oli ette valmistanud ka etteaste või mängu, mida teistele õpetada. Õhtu jätkudes oli võimalus kaasa lüüa põnevates töötubades ning julgemad võtsid osa ka öömängust, mis tekitas nii naeru kui ka väikseid hirmukilkeid.

Oleme taas kokku panemas vormipluuside tellimust. Tellimuse esitamise tähtaeg on 15.02.2018. Tellimusi saab esitada ESÜ kodulehe kaudu siin. Tellimuse kinnitamiseks tuleb lisaks tellimisvormi täitmisele teha vormipluusi(de) eest ülekanne Eesti Skautide Ühingu arveldusarvele EE581010022049447003 samuti hiljemalt 15.02.2018. Ülekande selgitusse märkida kindlasti märksõna VORM ja tellija nimi. Tänu meie headele toetajatele on meil võimalik müüa vormipluuse soodsamalt kui on nende tegelik ostuhind. Kõikide vormpluuside hind ESÜ liikmetele on 15€.